Fase 1: Les regles del joc

Posarem imatges i veus a l’apoderament a partir de peces breus (tres minuts màxim de duració) basades en:

1. Autoretrat sobre la qüestió de l’apoderament.
2. Retrat d’un personatge que ha estat fonamental en el procés d’apoderament.
3. Espais que han intervingut en el procés d’apoderament.

Les tres perspectives d’apoderament del webdoc HEBE responen al plantejament del Projecte d’investigació HEBE, basat en l’anàlisi d’espais, moments i processos d’apoderament.