Fase 9: Compartir les experiències d’apoderament

Mostrar els relats d’apoderament a la societat. Compartir l’apoderament amb els altres com una forma d’aprenentatge col·lectiu.