Fase 7: La captura de les imatges i els sons d’apoderament.

En grup o de forma individual, el procés d’enregistrar imatges i sons ha de traduir els plantejaments sorgits dels debats grupals. La llibertat creativa es manté durant el rodatge de les peces. La manera en com capturar aquestes imatges defineix la pròpia personalitat del participant del taller. Reflexiona sobre l’apoderament i troba en la pràctica de l’enquadrar i escoltar la realitat un procés creatiu d’apoderament.