Fase 6: Compartir les primeres imatges i sons d’apoderament

Els visionats d’imatges i les escoltes de sons suggereixen unes primeres vies d’aproximar-se a les experiències individuals d’apoderament. Cal posar imatge i donar veu a allò que s’identifica com un element que ha intervingut de forma significativa en el procés de prendre determinades decisions. La visualització de les imatges dels altres participants crea lligams entre ells i esdevé una via per reflexionar sobre la pròpia experiència, contraposada a la dels altres. La discussió grupal permet escriure un primer esbós d’intencions per a la realització de les peces.