Fase 5: Escoltar el món

El so és un vehicle imprescindible per a l’expressió de l’emoció. Els paisatges sonors formen part del nostre dia a dia. Escoltar-los és una forma més d’observació distanciada de la realitat. Entre els múltiples sons: la paraula. La teva paraula, com a expressió d’un JO, és una altra forma d’expressió i de reflexió.